Bransoletka Amazonit Srebro

89,00 

Dostępny

Bransoletka Amazonit, Srebro

Bransoletka Chryzokola i Srebro

79,00 

Dostępny

Bransoletka Chryzokola, Srebro

Bransoletka Czakry Howlit na sznurku

39,00 

Dostępny

Bransoletka Czakry Howlit na sznurku

Bransoletka Czakry; Masa perłowa na sznurku

29,00 

Dostępny

Bransoletka Czakry; Masa perłowa na sznurku

Bransoletka Fosfosyderyt, Srebro

79,00 

Dostępny

Bransoletka Fosfosyderyt i Srebro

Bransoletka Kwarc Dymny, Srebro

69,00 

Dostępny

Bransoletka Kwarc Dymny, Srebro

Bransoletka labradoryt na sznurku

29,00 

Dostępny

Bransoletka Labradoryt na sznurku

Bransoletka Larimar, Srebro

99,00 

Dostępny

Bransoletka Larimar, Srebro

Bransoletka Malachit na sznurku

29,00 

Dostępny

Bransoletka Malachit na sznurku

Bransoletka Masa perłowa na sznurku

39,00 

Dostępny

Bransoletka Masa perłowa, sznurek

Bransoletka mix Agat, Srebro

60,00 

Dostępny

Bransoletka mix Agat, Srebro

Bransoletka na gumce Malachit, Lawa wulkaniczna

29,00 

Dostępny

Bransoletka na gumce, Malachit, Lawa wulkaniczna